Fylkesårsmøte 2023

Fylkesårsmøtet for 2023 vart avholdt den 25. mars på Levanger. I tillegg til vanlige årsmøtesaker hadde vi innlegg om Motorvegutbygging og nye veier samt innlegg om våtmarker og Hotrandeltaet før ei kort befaring på Hotrandeltaet.
Før sjølve årsmøtet fikk vi noen minneord om Per Flatberg, en bauta i historien om naturvern og samhold som gikk bort i fjor.

Under selve møtet vart det orientert om årsmeldinga og regnskap for 2022, arbeidsprogram og budsjett for 2023, valt nytt styre og 3 uttalelser vart godkjent.


Nytt fylkesstyre er:

Leder: Magne Vågsland, Trondheim (på valg 2024)
Nestleder: Kari Merete Andersen, Trondheim (ny som nestleder, to år)
Styremedlem: Alette Sandvik, Meråker (gjenvalg, to år)
Styremedlem: Ingerid Angell-Petersen, Trondheim på valg 2023
Styremedlem: Ellen Andersson, Stjørdal (på valg 2024)
Styremedlem: Gunn Merete Prytz, Røros (på valg 2024)
Styremedlem: Gaute Rolv Dahl, Trondheim (gjenvalg, to år)
Varamedlem: Hanne Hanssen, Rørvik (på valg 2024)
Varamedlem: Harald Ness, Inderøy (gjenvalg, to år)
Varamedlem: Eli Husjord, Trondheim (ny. 2 år)


3 uttalelser vart vedtatt som du kan lese mer om
ved å trykke på lenkene.


1. Valg 2023 – Stopp nedbygging av natur(Vår side).

2. Stans konsesjonene til torskeoppdrett! (Vår side)
Stans konsesjonene til torskeoppdrett! (avisa-st.no)

3. Hotrandeltaet må være et naturreservat. (Vår side)
Hotrandeltaet må være et naturreservat (ilevanger.no)

Av innmeldte saker kom det et fra lokallaget vårt i Stjørdal og Meråker.

Forslag fra Stjørdal og Meråker:
«Samhandling mellom fylkeslaget og lokallagene».
Hensikten med å ta opp saken er å få etablert rutiner som styrker samarbeidet mellom de to nivåene.
Vi fremmer følgende forslag til vedtak:
Styret får i oppgave å utarbeide forslag til retningslinjer for samhandling mellom
fylkeslaget og lokallagene.
Forslaget sendes ut til lokallagene på høring før fylkeslaget fatter vedtak i saken.»
Forslaget ble diskutert i salen og vedtatt.
Vi håper dette vil bidra å styrke oss som organisasjon.

Signert protokoll fra årsmøtet finn du her: Fylkesårsmøte Naturvernforbundet i Trøndelag 2023.

Motorvegutbygging og våtmarker langs Trondheimsfjorden.

Etter møtet ble det et flott innlegg om motorvegutbygging og Nye Veier med Pernille Bonnevie Hansen, nestleder i Naturvernforbundet. Dette etterfulgt av innlegg om våtmarker i Trondheimsfjorden og relevant historie om temaet av Svein Karlsen, leder for Trondheimsfjorden våtmarkssenter.
Innlegga vart runda av med ei oppdatering av status for reguleringen som er planlagt på Hotrandeltaet i Levanger med Åsmund Nordgulen regionsekretær i Naturvernforbundet i Trøndelag, før vi tok turen ut til Hotrandeltaet på ei lita omvising.  På temadelen var vi 26 deltagere.
Den 25. mars hadde Naturvernforbundet i Trøndelag årsmøtet sitt på Levanger, en av grunnene til dette var på grunn av utbyggingsplaner ved Fiborgtangen. Foto: Naturvernforbundet i Trøndelag
Bilde er fra befaringen vår på Hotrandeltaet. Foto: Naturvernforbundet i Trøndelag