Fylkesårsmøte og befaring til Tromsdalen

3. oktober ble årsmøtet for 2020 avholdt.

Lørdag 3. oktober ble årsmøtet for fylkeslaget i Trøndelag avholdt. Det var opprinnelig planlagt gjennomført i vår, men i tråd med de retningslinjene som da forelå ble møtet utsatt.
Med forskriftsmessig koronavstand ble møtet gjennomført med godt humør og mange felles erfaringer. Både årsberetning, regnskap og aktivitetsplan ble vedtatt, og valg til styret ble gjennomført.  Styret ble berømmet for å ha fått gjennomført mye. Magne Vågsland ble gjenvalgt som leder for fylkeslaget.

Se her for nærmere oversikt over styret.

Møtet ble holdt i Verdal, og etter at årsmøtesakene var gjennomført ble det arrangert en ekskursjon til Tromsdalen. Der har kommunestyret godkjent en enorm reguleringsplan hvor kommunen frasier seg kontroll over utviklingen av et stort område og for en svært lang periode (utbygging kan ta flere hundrede år). Uten skikkelige konsekvensutredninger og uten at kommunen får noe særlig tilbake.  Befaringen ga grundig innblikk i hva som skjer og hvilke konsekvenser utbyggingen kan få. Vu har selvfølglig klaget på vedtaket, og kommer til å følge saken videre. Lokallget i Verdal, og spesielt Gunnar Gustad har gjort en stor jobb for å følge denne kompliserte saken.

Innføring i en komplisert sak som vil påvirke et stort område.

Dagens kalkverk som ønskes utvidet.