Oppkjøp og restaurering av Leca-dammen

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker har i samarbeid med stjørdalsavdelingen av BirdLife sendt forslag til Stjørdal kommune om hva som bør gjøres for å ta vare på Leca-dammen på Sutterøleiret

Gluttsnipe og rødstilk i Lecadammen på StjørdalP.I.Vaernesbranden

Bilde: Gluttsnipe og rødstilk i Lecadammen, foto Per I. Værnesbranden

Her er gjengivelse av brevet sendt til Stjørdal kommune 8. mars 2023: