Velkommen med på laget

Vi ønsker velkommen de over 250 nye medlemmene i februar og håper gamle og nye medlemmer blir med på fylkes- og lokallagsårsmøter i tiden som kommer. Se oversikt over våre aktiviteter framover!

Naturvernforbundet er i siget og i sær i Trøndelag. 179 nye medlemmer i sør og 75 nye i nord gjør at vi økte med godt over 10 % i februar. Medlemsveksten vitner om et stort miljøengasjement blant folk og vindkraft og gruvedumping i sjø er to viktige saker som vi har engasjert oss lenge i. 

Det er mye som skjer framover, ikke minst når det gjelder årsmøter. På fylkesårsmøtet i Sør-Trøndelag 18. mars ligger det inne en innstilling inne på at de to fylkeslagene i Trøndelag slår seg sammen. Nord-Trøndelag har allerede vedtatt dette. 

Mange lokallag har også årsmøter og vi øsnker spesielt velkommen til Flatanger lokallag som har stiftelsesmøte 11. mars – samtidig som vi arrangerer et stort vindkraftmøte på Lauvsnes. 

Fylkesårsmøter
18. mars kl. 19:00 Sandgata 30: Årsmøte Sør-Trøndelag med innleding om klima og matproduksjon
27. april kl. 11:00 : Nord-Trøndelag (mer informasjon kommer)

Årsmøter lokallag
6. mars kl. 18:00, Brød og Sånt Midtsandtangen: Årsmøte i Malvik 
7. mars kl. 18:00, Orkdal folkebibliotek: Årsmøte i Orkladal med åpent møte om plast
11. mars: Oppstart av Flatanger lokallag – med åpent møte om vindkraft. 
12. mars kl. 18:00, DABA Art Cafe: Årsmøte Stjørdal med innledning om pollinerende insekter
12. mars kl. 18:00, Universitet Nord, Årsmøte Namdalen med innledning om kystsoneplan
12. mars kl. 18:00, Verdal hotell, Årsmøte Verdal 
13. mars kl. 18:00, Biblioteket, Årsmøte Steinkjer
14. mars kl. 19:00 , Prestegårdslåna v/ Melhus kirke. Årsmøte i Melhus / Klæbu med innledning om fugl
18. mars kl. 18:00, Årsmøte Trondheim med innledning om klima og matproduksjon

Miljøkvelder, Litteraturhuset første tirsdag i måneden kl. 19
5. mars: Miljøkveld – Marka under press
2. april: Kunngjøres
7. mai: Kunngjøres

Markeringer
8. mars – Markering utafor Venstres landsmøte mot dumping av gruveavfall i Repparfjorden
9. mars – Markering for et Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja over hele landet. I Trondheim er det markering på Ladehammeren

Turer
16. mars – Naturgledetur i vinterlandskap 

Samlinger
22. – 23. mars, Oslo: Broen til framtiden og klimaseminar i Naturvernforbundet 
10. – 12. mai: Ekskursjon til Mausund feltsstasjon for rydding og læring om plast
21. – 23. juni: Sommertreff på Drageid med tur til Sørmarkfjellet