2010 er et av de varmeste årene siden 1850

År 2010 er et av de varmeste årene siden målingene startet i 1850. Kald vinter på Østlandet gir ingen grunn til å avlyse den globale oppvarmingen.

CICERO, senter for klimaforskning, forteller at de 10 varmeste åra siden 1850 globalt sett er fra 1998 fram til i dag. 2010 ser ut til å slutte seg til rekken av de varmeste åra. Det viser at årets vintervær på Østlandet, i Norge eller deler av Europa er en dårlig målestokk for hvorvidt vi har global oppvarming eller ei. Klima er gjennomsnittlig vær over lang tid, og global oppvarming kan til og med forårsake lavere temperaturer i enkelte områder.

Klimaforskernes konklusjoner står fast, selv om kull og oljeindustrien bruker store beløp på å så tvil. Allerede innen år 2100 kan den globale gjennomsnittstemperaturen ha steget 5 – 6 grader dersom vi ikke kutter utslippene svært raskt. Sult og krig vil være åpenbare konsekvenser for store deler av verdens befolkning.

Utslippene fra Vestfold øker kraftig, spesielt fra veitrafikken. Det er fristende å legge skylden på Kina og India, men fortsatt slipper Ola Vestfolding ut mange ganger så mye som en kineser.

Når alvoret er så stort, er det kjekt å vite at det er enkelt å kutte utslippene og starte en ny utvikling. Svenske Växjö har kuttet utslippene av klimagasser med 34 %, danske Samsö med bortimot 100 %. Den tyske byen Freiburg har mindre biltrafikk nå enn i 1982. Den belgiske byen Hasselt har stengt en av sine to ringveier med nyplantede trær og ivestert i et godt busstilbud. Alle er moderne, attraktive kommuner, og de er langt fra de eneste gode eksemplene.

De årlige økonomiske kostnadene som følge av oppvarming de kommende årene er beregnet til 20 % av verdens samlede bruttonasjonalprodukt. Derimot vil det årlig koste ca en 1 % å kutte utslippene tilstrekkelig (Stern Review final report).

Vi har alt å vinne på å starte en ny utvikling nå. Forhåpentligvis blir statsledere, lokalpolitikere, du og jeg klar over både ansvaret og hvor enkelt det er å løse problemet. Alle kan bidra til å utvikle et klimarettferdig samfunn!