Åpent møte: Stillehavsøstersen kan være bedre enn sitt rykte

Seniorforsker Svein Mortensen ved Havforskningsinstituttet er hovedinnleder på et åpent møte der Naturvernforbundets frivillige innsats skal evalueres.

Naturvernforbundet i Horten inviterer torsdag 28. april kl. 18.00 til åpent møte om stillehavsøstersen. Møtet holdes på Horten Frivilligsentral, Thuegaten 2.

Finn invitasjon til møtet her

Hovedinnleder på det åpne møtet er seniorforsker Svein Mortensen ved Havforskningsinstituttet. Mortensen vil redegjøre for to hovedproblemstillinger: For det første hvilken rolle østersen spiller i det økologiske systemet i fjorden og langs kysten. For det andre hvilke høstmetoder man bør benytte i sankingen av østers. De to problemstillingene vil bli drøftet på henholdsvis første og andre bolk i møtet.

Ny forskning

Naturvernforbundet i Horten har både i 2020 og 2021 ledet den lokale østersdugnaden. Flere tonn østers er blitt samlet opp takket være frivillig innsats i sommerhalvåret.

–  Etter to år med østersdugnad ønsker vi å drøfte veien videre. Det er veldig interessant at vi nå kan trekke veksler på den nye forskningen til Havforskningsinstituttet v/Svein Mortensen, sier Ragnhild Trosby og Liv Marit Meyer Petersen, som begge har vært ivrige i den lokale østersdugnaden som i hovedsak har funnet sted på strandstrekningen fra Rørestrand og sydover til Langgrunn.

Ikke negative konsekvenser

En ny rapport fra Havforskningsinstituttet viser at det så langt ikke er funnet negative konsekvenser av stillehavsøsterens utbredelse langs kysten. Rapporten indikerer at østers kan mulige positive gevinster for det marine økosystemet. Østersen representerer en mulig betydelig ressurs. Det reiser spørsmål om hvem som har rett til å utnytte østersen som ressurs og hvilke metoder man i tilfelle bør benytte for høsting av østersen. I Norge høstes det årlig 15-20 tonn østers, noe som er meget lavt sammenlignet med land som Frankrike.

Flere innledere

På møtet blir det også korte kommentarer og innlegg fra blant andre:

  • Maren Elise Bonsaksen, feltansvarlig for østersdugnaden i Vestfold og Telemark.
  • Bjarne Johannesen, leder klima- og miljøutvalget i Horten kommune
  • Camilla Pettersen, miljørådgiver i Horten kommune
  • Representant fra Norwegian Shores. Bedriften på Tenvik på Nøtterøy selger østers som plukkes på Vestfold
    kysten. 

Les mer her:
Forskningsrapport om stillehavsøsters i Norden

Nyhetssak om forskningsrapporten om stillehavsøsters i Norden