Årsmelding 2022

Naturvernforbundet i Holmestrand ble stiftet våren 2022. Våre viktigste mål for denne første korte tiden har vært å etablere samarbeid med fylkeslaget og andre nære lokallag, samt å få flere medlemmer og aktive med på laget. Vi har et spesielt ønske å rekruttere fra Sande og Hof, slik at lokallaget kan favne om hele kommunen vår.

Kjeksrudhvittingen (foto Espen Backe)

Organisatorisk

Oppstartsmøte

Oppstartsmøtet ble avholdt på Holmestrand bibliotek, den 10. mars 2022. Møtet startet med det interessante foredraget «Moder Jord og det lille ekstra» av naturfotograf Tommy Solberg (villmarksfotografen.no). Hovedfokuset var norsk flora og fauna, og han viste fram flotte bilder fra turene sine i Norge, men også fra Afrika og Asia.

Deretter ble stiftelsesmøtet innledet, hvor det nye lokallaget ble opprettet under kyndig ledelse av Naturvernforbundets organisasjonsrådgiver John Magne Pedersen Tangen og fylkessekretær Eli Birkeland fra Naturvernforbundet i Vestfold.

Styret

Styret har hatt 6 styremøter i 2022, og har bestått av:

 • Leder: Espen Backe
 • Kasserer: Camilla N. Brodtkorb
 • Styremedlem: Johanne Tangen Bakkehaug

Medlemmer

Naturvernforbundet i Holmestrand hadde 132 medlemmer pr 31.12.2022.

Økonomi

I 2022 endte vi med et overskudd på kroner 3117,30.

Miljøpolitisk arbeid

Naturvernforbundet i Holmestrand har jobbet med følgende saker i 2022:

Kommuneplan

Naturvernforbundet i Holmestrand leverte inn høringsuttalelse til «Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel 2023-2035». Det er en prioritert oppgåve for oss å følge opp kommunens arbeid med innkomne arealinnspill våren 2023.

Eikeren

Tilstanden i Eikeren og vassdrag og sjøer nedstrøms er en av våre viktigste saker. Vi har løpende kontakt med vannområdekoordinator for Eikeren, og har flagget ønske om å delta i interessentgruppa når denne opprettes.

Langøya

Vi leverte inn høringsuttalelse (skrevet sammen med Naturvernforbundets fagrådgiver Per-Erik Schulze) for å markere vår motstand mot NOAHs planer om forlenget deponi. Som kjent har Miljødirektoratet dessverre bestemt at deponering kan fortsette fram til 2030.

Tangenbekken

Vi hadde felles befaring av Tangenbekken med Naturvernforbundet i Horten. Forholdene for sjøørret i bekkene våre er en sak vi vil jobbe mer med utover våren.

Arrangementer

Lokallaget har arrangert:

 • 10. mars: «Moder Jord og det lille ekstra» (naturfotograf Tommy Solberg)
 • 2. oktober: Naturbingo i Botnemarka
 • 20. oktober: Åpent møte om jordvern (med Jordvern Vestfold)

Lokallaget har deltatt på følgende arrangementer:

 • 22.-24. april: Naturvernforbundets landsmøte (Hamar)
 • 10. september: Frivillighetens torg (Høyanghallen)

Aktivitet i media

Naturvernforbundet i Holmestrand har ikke hatt leserbrev på trykk i 2022, men vi har vært delaktive i oppslag i Sande avis som omhandlet disse sakene:

 • Konsekvenser for hekkende hegrer av planlagt utbygging på Wingejordet
 • Felling av friske, store trær nær Bekkestranda naturvernområde
 • I tillegg har vi skrevet referatinnlegg fra lokallagets tre arrangementer i Jarlsberg avis

Vi har også opprettet egen facebookside der vi publiserer aktuelle og interessante saker for naturvern både generelt og lokalt

facebook.com/Naturvernforbundet-i-Holmestrand/

Generell informasjon om lokallaget og nyheter publiserer vi også på websiden

https://naturvernforbundet.no/vestfold/lokallag/holmestrand/