Årsmøte i Naturvernforbundet

Det innkalles til årsmøte i Naturvernforbundet i Horten onsdag 17. juni kl. 19.00, Cafe Knut, Storgata 15.

Til behandling foreligger blant annet styrets årsberetning, regnskap, valg og arbeidsplan for 2020/2021. Etter årsmøtet vil det bli gitt en orientering om arbeidet med aktuelle saker og prosjekter. Alle er velkommen.

 På vegne av styret

 Dag N. Kristoffersen, leder