Bli med på aktiviteter i Naturvernforbundet

Naturvernforbundet i Horten jobber bredt for å redde naturen rundt oss, klimaet og det biologiske mangfoldet. Vi vil gjerne ha med oss flere på laget. 

Vi har et trivelig miljø i lokalforeningen, og jobber på mange forskjellige områder. Bli gjerne med, på laget du velger selv hvor mye og når. Frivillighet handler om å gjøre det man har lyst til.

VÅRE AKTIVITETER:

  • Åpne møter om artsmangfold
  • Torsdagskaféer
  • Humlekurs
  • Østersdugnaden
  • Turer og befaringer
  • Politisk arbeid

BLI MEDLEM:

Vi trenger fler medlemmer, både som støttespillere og aktive deltakere.