BORREVANNET NATURRESERVAT – Åpent møte om artsmangfold og naturvern

For 22 år siden fikk Borrevannet i Horten som naturreservat og ble dermed underlagt den strengest formen for vern vi har her i landet. Det har ikke forhindret at området stadig utsettes for miljøpåvirkninger som kan forskyve balansen i økosystemet. Naturvernforbundet vil sikre sterkere vern for framtiden og stiller 21. november spørsmålet: Hva kan gjøres for å sikre artsmangfoldet i og rundt Borrevannet framover?

I oktober startet vi opp møteserien «Artsmangfold, naturvern og motivasjon«. Formålet er å skape økt engasjement, kunnskap, økologisk forståelse og kjærlighet knyttet til naturen. 21. november får vi presentert fakta om vernebestemmelsene som gjelder Borrevannet og et foredrag av en som kjenner området godt. Etterpå blir det en dialog om betydningen av naturmangfoldet og konsekvenser av redusert artsmangfold. Samtalen har som formål å lytte, dele og lære. Vi skal ha fokus på det som nytter og gå tilfredse hjem når møtet er slutt.

Vi vet at verneområder i Norge er under press, det gjelder også Borrevannet. For ikke lenge siden kunne vi dessverre lese om en helt uakseptabel hendelse i lokalavisa: Et militært helikopter feide like over vannet mens truede fuglearter lå på redet. Hvor store konsekvenser det fikk vet vi ikke.

Noen av spørsmålene vi stiller på møtet 21. november er:

  • Hva er et naturreservat?
  • Hva er grunnen til at akkurat Borrevannet er så strengt vernet?
  • Er det vernet for all tid?
  • Hvem har ansvaret for at vernebestemmelsene opprettholdes?
  • Hva kan gjøres for å sikre artsmangfoldet i og rundt Borrevannet framover?

Neste møte:

23. januar: Adalstjern og Fogdeskogen