Det myldrer av liv i Tordenskioldeika i Horten

Hule eiker er viktige for å opprettholde det biologiske mangfoldet i landskapet. Hundrevis av insektets- og sopparter lever i Tordenskioldeika i Horten

Eiketrærne er oaser

Det myldrer av liv inne i den gamle Tordeskioldeika i Horten. Der lever det hundrevis av ulike arter av insekter, og nesten like mange sopparter.

Forskning viser at gamle eiketrær er viktige for det biologiske mangfoldet og bidrar til bedre fungerende økosystemer. Ifølge forsker Ross Wetherbee ved NIBI er gamle eiketrær nøkkelelementer for det biologiske mangfoldet i landskapet og hotspots for dyrelivet. I det moderne jordbrukslandskapet er eiketrærne oaser for dyrelivet og en kjærkommen kontrast til ensformige åkrer og skoger. 

I sitt doktorgradsarbeid har Wetherbee trålet skogene rundt Larvik på leting etter passende eiketrær. Hans forskningsarbeid viser at mangfoldet av arter i de gamle eiketrærne er høyere sammenlignet med de unge trærne. Artsrikdom og mangfold av egenskaper er størst når eiketreet står i en skog sammenlignet med plassering i åpent landskap

Åpent møte

Førstkommende torsdag arrangerer Naturvernforbundet et åpent møte om Tordenskioldeika og andre hule eiker. Da vil biolog i Horten kommune, Camilla Pettersen, holde et foredrag om det yrende livet i hule eiker, og om alle artene som lever på og i trærne. Eiketrær med stamme som har en diameter på minst 63 cm eller en omkrets på minst to meter i brysthøyde regnes som hule eiker og er beskyttet etter naturmangfoldloven.

Engasjement og kjærlighet knyttet til naturen

Møtet 17. februar inngår i møteserien Artsmangfold, naturvern og motivasjon med dialog. Formålet er å skape økt engasjement, kunnskap, økologisk forståelse og kjærlighet knyttet til naturen. 

Noen hovedspørsmål:
Hva er vernebestemmelser og formålet med disse?
Hvordan er verneområdene kommet i stand?
Hvordan kan vi sikre at verneområdene forvaltes og bevares i pakt med formålet?
Kan eksisterende verneområder utvides? Er det aktuelt å opprette nye verneområder?
Hvordan kan vi styrke naturens evne til å møte utfordringer som klimaendringer?
Hvordan utsettes verneområdene for press og slitasje m.m.?

Det er 16 verneområder i Horten kommunen, noe som gjenspeiler at kommunen har et betydelig artsmangfold. 

Les mer her:
Hule eiker: https://www.hule-eiker.no/hva-er-en-hul-eik/
Om fredningsbestemmelsene: https://www.statsforvalteren.no/…/tordenskjoldeika…/
Verneområdene i Horten: http://www.horten.kommune.no/…/naturvern/verneomrader/