Dugnadsgjeng fjernet store mengder søppel i Strandskogen

En frivillig dugnadsgjeng har fjernet flere trillebårlass søppel ut fra skogen mellom Rørestrand og Langgrunn, og vil fortsette ryddingen senere.

I forbindelse med arbeidet for å få vernet skogen og stranden mellom Rørestrand og Langgrynn arrangerte Naturvernforbundet i Horten en skogrydningsaksjon. Dugnadsgjengen er på den ene siden fornøyd med å ha fått ut såpass mye søppel, på den andre siden er de bekymret.

Dugnadsgjengen er overrasket over hva de fant. Blant annet fant de nedgrodde tepperester og bobleplast, bilseter, hagemøbler og en parasoll. Det var også søppel som har ligget der svært lenge, blant annet to rustne tønner, delvis brukket opp i skarpe biter. Det var plast som var så skjørt at det ble pulver mellom hendene deres, og plast som helt tydelig er gnagd i stykker av dyr.

Flere steder under løvet ligger et tynt dekke av organisk materiale som er i ferd med å brytes ned. Under dette ligger mer søppel, dessverre består dette av plast som blir til mindre og mindre biter og til slutt ender opp i «magen» til små organismer som i sin tur er mat for andre lengre opp i næringskjeden. Under alt dette er skogsbunnen død. Det er også mye man aldri vil finne, plastprodukter som vil bli brukt til byggematerialer i reder både under og over bakken. 

Skogryddingen startet klokken seks om ettermiddagen. For å utnytte lyset ble den første delen av økta brukt til å få skrotet fraktet fram til stiene. På slutten av kvelden trengtes lommelykt for å finne veien tilbake til Langgrunn der alt ble samlet. Resultat etter to og en halv times innsats var trillebårlass med blandet søppel og to rustne tønner. Kommunens ansatte skulle hente søppelet neste dag.

Dugnadsgjengen besto av Ragnhild Trosby, Solvår Nesbakken, Unni Elisabeth Eriksen og ikke minst Christopher Kristiansen Emholt på 15. De sender en takk til en av skogens mange ivrige joggere som hjalp til i en av de bratteste kneikene helt på slutten av kvelden. 

Følg med på Facbook for å få med deg når det blir ny ryddeaksjon