En fantastisk start på dugnadsarbeidet i Hortens strandområde

Oppmøtet var overraskende bra når Naturvernforbundet startet opp Østersdugnaden i samarbeid med fylkeskommunen og Fylkesmannens miljøvernavdeling.

I strålende sol og med flatt hav i bakgrunnen kunne sommerens store nærmiljødugnad blåses i gang. Etter initiativ fra Naturvernforbundet kom Maren Elise Bonsaksen fra Østersdugnaden i Vestfold og Telemark fylkeskommune med kunnskap og redskap for å få folk i gang.

Stillehavsøstersen er en trussel for det øvrige livet i bukta mellom Rørestrand og Langgrunn i Horten. En enkelt østers filtrerer hundre liter vann i døgnet og tar dermed opp næringen de artene som hører hjemme på grunna skulle hatt. Når østersen først har etablert deg, sprer den seg uhyggelig raskt. Det eneste som kan forhindre at den tar fullstendig over, er en innsats fra lokalbefolkningen.

De frivillige fikk utdelt håndhakke, hansker og et nett til å samle østersen i. Etter et par timer var 130 kilo plukket opp. Dugnadene vil fortsette utover sommeren.