Fjerning av stillehavsøsters langs Hortens kystlinje

Naturvernforbundet i Horten bidrar årlig inn i prosjektet «Østersdugnaden» for å begrense etablering av stillehavsøsters langs kommunens kystlinje.

Naturvernforbundet i Horten tok våren 2020 initiativet til å sette i gang østersdugnad i vår kommune, spesielt på strekningen Rørestrand – Langgrunn. Folkedugnaden drives av Vestfold og Telemark Fylkeskommune, og Statsforvalteren i samme distrikt. 

Plukkingen av østers fortsetter også i år, og Naturvernforbundets frivillige vil ha fast plukketid på onsdager gjennom hele sesongen. Arbeidet inngår i satsing på bevaring av kommunens arts- og naturmangfold. Følg med på vår Facebookside for informasjon.

Naturvernforbundets oppgaver omfatter blant annet:

 • Formidling av informasjon og kunnskap i våre digitale kanaler.
 • Mobilisering av medlemmer i Naturvernforbundet og andre frivillige.
 • Organisering av arbeidet.
 • Kontakt med prosjektet Østersdugnad i Vestfold og Telemark, herunder prosjektets samarbeidspartnere.

Mål for prosjektet

 • Redusere forekomsten av østers til et minimum på strandstrekningen fra Rørestrand til Langgrunn.
 • Formidle informasjon til innbyggerne om metoder og utstyr m.m. for plukking av østers, herunder håndtering av østers og mulig bruk. Vi ønsker å engasjere flere slik at man over tid kan drive med systematisk plukking av østers i vår kommune.
 • Øke kunnskapen om naturmangfold, med særlig vekt på negative konsekvenser grunnet nye fremmede arter.
 • Engasjere flere innbyggere i praktisk viktig miljøarbeid for på den måten å formidle kunnskap om økologiske systemer i naturen.
 • Formidle økt kunnskap om livet i Oslofjorden, ref. forvaltningsplanen som er under utarbeidelse og muligheten for å etablere marine verneområder i fjorden, f.eks. Horten – Bastøy.

Målgrupper for prosjektet

 • Innbyggere som er opptatt av å gjøre en innsats for miljøet i egen kommune.
 • Fjorårets erfaring viser stor bredde i deltagelse, både barnefamilier og pensjonister deltok.
 • Skoleklasser kan komme på befaring og delta i dugnaden.