For ringvei, men forutsetter mer plass til buss og sykkel, mindre til bil

Naturvernforbundet i Vestfold sendte i dag Vegvesenet sin høringsuttalelse til konseptvalgutredningen for Tønsbergområdet. Fylkeslaget støtter Vegvesenets konklusjon om at ringveikonseptet er best for miljøet og for framkommeligheten for alle, men forutsetter at den samlede plassen til bil i Tønsbergområdet ikke øker med ny forbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy.

Naturvernforbundet i Vestfold støtter Vegvesenets innstilling i konseptvalgutredningen for Tønsbergregionen, men mener at kollektiv- og sykkelkonseptet må holdes åpent som «en plan B». Naturvernforbundet mener at intensjonene i ringveikonseptet er gode, men forutsetter at det i videre planprosesser ikke legges til rette for at den samlede transportkapasiteten for bil i Tønsbergregionen øker. I så fall vil biltrafikken vokse til tross for både sykkelekspressveier og bedre kollektivtransport. KVUen har for lite fokus på betydningen av kvaliteten på kollektivtransporten. Det må bli betydelig enklere, raskere og ikke minst triveligere å kjøre buss i framtidas kollektivsystem i Tønsbergområdet.

Dersom det legges til rette for nye store handelsetableringer utenfor sentrum, vil det ikke være mulig å erstatte nevneverdige andeler av biltrafikken med kollektivtrafikk og sykkel. På allerede etablerte store handelsområder utenfor sentrum må det innføres minst like kraftige parkeringsrestriksjoner som i sentrum.

Her kan du lese hele uttalelsen.