Godt besøkt strandryddedag

Lokallaget for Tønsberg og Færder gjennomførte en vellykket strandryddedag på Hvasser 5. mai.

Vi hadde satt oss som mål å rydde på Hvasser fra Lilleskagen i nord til Sønstegård i sør. Litt over femti frivillige i alle aldre lot seg inspirere til å ta i et tak. Dette var vårt første arrangement etter at lokallaget ble startet opp på senvinteren, og vi er derfor svært fornøyd med både oppmøte og engasjement. Før dagen var omme hadde vi klart å fylle en stor henger med søppel. Det var overveiende plast vi fant, alt fra plastposer og drikkeflasker til vaskevannsfat og avløpsrør. Vi fant også svært mye isopor, som vi antar kan stamme fra fiskeflåten. Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med Kystlotteriet og Turistforeningen i Tønsberg og omegn.