Horten Moss: Ja til elektrisk ferje, nei til miljøfiendtlig bru!

Myndighetene må sette mye strengere miljøkrav til ferjesambandet Horten – Moss. I Sogn settes verdens første elektriske ferje i drift i år på grunn av strenge miljøkrav. Hvorfor settes ikke like strenge miljøkrav på Norges mest trafikkerte ferjesamband?

Naturlig onsdag 8. april handler om miljøkonsekvensene av fast veiforbindelse mellom Horten og Moss og om et godt alternativ: Elektrisk ferje!

Vegvesenet har utredet alternative muligheter for fast forbindelse over Oslofjorden mellom Horten og Moss. Felles for alle løsningene er at de vil medføre nedbygging av verdifulle arealer og føre til en kraftig økning i utslippene av klimagasser. Naturvernforbundet i Vestfold mener en fast forbindelse er i strid med det ansvaret Norge har for å redusere sine klimagassutslipp. Ferjeforbidelse er langt bedre for klimaet enn fast forbindelse, og elektrisk ferje enda mye bedre.

I år settes verdens første batteridrevne bilferje i drift over Sognefjorden, på ferjesambandet Lavik – Oppedal. Batteriene blir hurtigladet ved kai. Naturvernforbundet mener myndighetene må sette like strenge miljøkrav til ferjesambandet Moss – Horten og sørge for at mulighetene for elektrisk ferje her utredes.

Bli med på naturlig onsdag og start en aksjon for strengere miljøkrav til ferjesambandet Horten – Moss!

Sted: Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, Storgata 16, Tønsberg
Tid: Onsdag 8. april 17:00 til 18:50

Velkommen!