Hovedsatsinger inneværende år

AKTIVITETER

 • Åpne møter om artsmagfold og naturvern
 • Aksjon La strandskogen leve
 • Turer og befaringer
 • Humlekurs
 • Østersdugnad

SAKSOMRÅDER

 • Vern av natur- og artsmangfold
 • Oslofjorden som verneområde
 • Skogvern
 • Kommuneplanens arealdel
 • Kommunedelplan klima og miljø

MENINGSYTRINGER

 • Høringsuttalelser
 • Leserinnlegg
 • Kommunestyrets spørretime