Kommunen visste ikke om sprenging

Hytteeier har sprengt i strandsonen uten tillatelse innenfor 100-meters belte. Naturvernforbundet i Sandefjord klaget til kommunen.

En hytteeier like utenfor Vøra badestrand, Vesterøya, Sandefjord, fikk for en stund siden tillatelse til å rive sin hytte og føre opp ny. Hele hytteeiendommen ligger i strandsonen, altså mindre enn 100 meter fra sjøen.

Hytteeieren søkte samtidig om å lage brygge. Det fikk han tillatelse til, men kommunen presiserte at det ikke var tillatt å mudre.

Hytteeierens entreprenør startet arbeidet med å grave i strandsonen, stikk i strid med vilkåret i tillatelsen. Entreprenøren lagde også ny vei i strandsonen, uten at det var søkt. 
I ettertid har det vist seg at det også er sprengt fjell der den  nye hytta ligger, uten at det søkt.

Saken ble tatt opp i Sandefjords Blad. Naturvernforbundet i Sandefjord klaget på de ulovlige arbeidene. Kommunen har nå varslet at de vil i legge en bot på kr 500.000,- for bruddene på plan- og bygningsloven.