Markerte Verdens miljødag med dugnad i strandkanten

Mange trosset regnværet for å være med på markeringen av Verdens miljødag 5. juni og innvie det første innsamlingspunktet for stillehavsøsthers i Horten

Mens regnet høljet ned ble Hortens første innsamlingspunkt for stillehavsøsters innviet som en del av markeringen. Det er satt opp ved kyststien like nord for RS-Noatunet på Langgrunn. De oppmøtte ble etter en kort briefing også med på en dugnad for å plukke opp østers i strandsonen. Markeringen kom i stand som et samarbeid mellom Naturvernforbundet, Horten kommune, Østersdugnaden, Oslofjordens friluftsråd, Horten SV, Horten Arbeiderparti og Horten MDG.

VERDENS MILJØDAG

Verdens miljødag ble etablert i 1972 for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål, og behovet for en slik dag har ikke blitt mindre siden da. Fra 1974 har dagen blitt markert årlig 5. juni. Det er FNs miljøprogram, FNs organisasjon for bevaring av miljø, som har ansvaret for markering av dagen. Dette gjør de i samarbeid med en ny storby eller land hvert år, og temaet som blir belyst henger sammen med miljøproblemer byen eller landet har. Samtidig blir alle land, byer og lokalsamfunn oppfordret til å markere dagen der de er.

FNs miljøprogram jobber med sju tematiske områder, hvorav den ene er bevaring av økosystemer. Mennesker er avhengig av et bærekraftig naturmangfold med et bærekraftig artsmangfold for å kunne overleve på jorden, og aldri før i historien har naturmangfoldet vært så truet som det er i dag. Årets markering i Horten hadde fokusere på den konkret miljøutfordringen stillehavsøstersen er for lokalsamfunnet. Stillehavsøstersen hører ikke hjemme i våre trakter, og har de senere år invadert strendene i stadig økende tempo. Den har ingen kjente trusler i naturen, så den eneste måten å redusere bestanden på er å plukke den. 

MENNESKET TRUER NATURMANGFOLDET

FNs miljøprogram har opprettet et panel som samler sammen ulik forskning gjort på naturmangfold. Dette naturpanelet har gitt ut en global rapport om naturmangfold der de slår fast fem hovedgrunner til at naturmangfoldet er truet. Alle hovedgrunnene er menneskeskapte. Fremmede arter kan utkonkurrere lokale arter. Stillehavsøsters er en art som truer naturmangfoldet vårt, og det skjer i et så raskt tempo at vi må handle nå for å kunne holde spredningen i sjakk. Omfanget er så stort at en folkedugnad er nødvending. Innføring av stillehavsøsters til våre farvann er gjort av mennesker på sekstitallet. Den gangen visste de ikke at den ville spre seg.

SAMARBEID MED ØSTERSDUGNADEN

Naturvernforbundet i Horten samarbeider med «Østersdugnaden», et prosjekt som drives av Vestfold og Telemark fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannens miljøvernavdeling. Naturvernforbundet støtter igangsettelsen av dugnader andre steder i kommunen, men har Eikstrand som fokusområde for sin frivillige innsats.