Mat og natur er viktigst!

Nedbygging av matjord i en verden der mange går sultne til sengs og matvareprisene stiger er vanskelig å forsvare moralsk, sa Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund, til ordføreren på Nøtterøy da han overleverte 730 underskrifter mot kommunens planer om videre nedbygging av jord og skog.

Lars Haltbrekken overleverte 730 underskrifter til Nøtterøys ordfører i går, 7. februar. Her er utdrag av Haltbrekkens appell til ordføreren:

Nedbygging av jord er ikke god miljøpolitikk!
«Nøtterøy kommune kan bli stående i historien som kommunen som tok livsgrunnlaget vårt på alvor, som tenkte globalt og handlet lokalt. Det tverrpolitiske arbeidet for å bli Norges første karbonnøytrale kommune, hvor ordføreren selv står i spissen, er et eksempel til etterfølgelse, og det fortjener mye ros!

I denne sammenhengen er det underlig å oppleve at kommunen vil ødelegge store deler av sitt eget livsgrunnlag, nemlig store jord og skogarealer. Nedbygging av matjord i en verden der mange går sultne til sengs og matvareprisene stiger er vanskelig å forsvare moralsk. I tillegg vil hver kvadratmeter nedbygd matjord bety at det må dyrkes mer intensivt på resterende jordareal for å opprettholde samme produksjon. Vi veit at intensivering og spesialisering av landbruket er en viktig årsak til tap av biologisk mangfold, forurensning av vann og utslipp av klimagasser. Klimakommunen Nøtterøy bør legge seg på minne at nedbygging av matjord ikke er god miljøpolitikk! Kulturlandskapet og de nære skogene er viktige for folk, ikke bare for å holde kroppen frisk, men for å gi folk mulighet til å bli glad i naturen. Uten naturglede, vil ingen kjempe for å ta vare på naturen.»

Videre bygging må skje på grå arealer
«Kommunen sier at tett utbygging ved Borgheim er bedre enn spredt utbygging. Ja, vi er enige i at det er bedre å bygge tett langs kollektivakser og nær skole og butikker enn spredt ut over. Men vi godtar ikke forutsetningen om at valget skal stå mellom å bygge ned jord på Borgheim eller å bygge på jordflekker spredt rundt på øya! Videre boligbygging, ikke bare på Nøtterøy, men i hele Norge, bør foregå på de grå arealene, arealer som ikke har produksjonsevne eller rekreasjonsverdi.  

Naturvernforbundet lokalt har i mange år gjennom høringsuttalelser protestert mot bit for bit-utbyggingen av Nøtterøys skog og jord. Våre uttalelser er hittil blitt neglisjert. Nå har over 700 mennesker, hovedsaklig folk som bor eller har bodd på Nøtterøy, signert på Naturvernforbundets protest. Denne gangen håper vi Nøtterøy kommune merker seg protesten og tar ut Borgheim Vest fra kommuneplanen og stanser reguleringsarbeidet for Borgheim Syd. Med planer om å bygge ned totalt 250 mål til fordelt på flere utbyggingsfelt på øya, vil kommunen bli en av de som har bygd ned størst andel av sitt dyrka areal.»

Bevar Nøtterøy Grønn!
En lokal aksjonskomité på Nøtterøy, Bevar Nøtterøy Grønn, hadde i tillegg til Naturvernforbundets underskriftsliste, samlet inn over 700 underskrifter. Etter overlevering til ordfører, holdt Lars Haltbrekken og aksjonskomiteen appeller for ca 100 mennesker som til tross for våt nedbør hadde møtt opp på Prestrud gård, en av gårdene som vil bli hardt rammet av kommunens forslag om nedbygging.