Norsk og internasjonalt landbruk: Miljøversting eller miljøvennlig idyll?

Nesten 900 millioner mennesker sulter. Samtidig er store deler av landbruket en viktig årsak til forurensning av vann, utslipp av klimagasser og tap av arter. I mange tilfeller drives landbruket slik at jorda og næringsstoffene forsvinner med regn og vind, og muligheten til å dyrke nok mat minker år for år. Bonden kan påvirke dette i varierende grad, men er i stor grad prisgitt norsk og internasjonal politikk. Hvordan påvirker norsk og internasjonal landbruks- og handelspolitikk muligheten til å mette alle nå og i framtiden, og hvordan kan landbruket samtidig bli sunnere og mer miljøvennlig?

Foredrag ved Aksel Nærstad etterfulgt av åpen debatt. Aksel Nærstad er seniorpolitisk utviklingsrådgiver i Utviklingsfondet og har blant annet skrevet boka ”Den unødvendige sulten”.
 

Tid og sted: 7. januar, 17:00 – 19:00, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek (Storgata 16)

Gratis adgang.