Oljevernberedskapen ikke bedret etter Full City

Naturvernforbundet er skuffet over at beredskapen ikke er bedre etter «Full City» for halvannet år siden. Lite tyder på at myndighetene er beredt til å takle en langt større lekkasje fra et av de mange oljetankskipene som daglig trafikkerer fjorden.

Katastrofen er et faktum. Oljen fra Godafoss har nådd Vestfoldkysten, og det er observert oljeflak utenfor Telemark og Aust- agder. Også disse fylkene har fått varsel om full beredskap. Nå fører strømmen oljeflak nordover mot Horten og Moss. Oppryddingsarbeidet går for fullt, men er komplisert pga. kulde og is. Det er registrert påslag av olje på flere av øyene i Vestfolds skjærgård.

Naturvernforbundet er sjokkert over at beredskapen ikke er bedre etter «Full City» for halvannet år siden. Oslofjorden er gunstig på den måten at den ligger i le for vær og vind og det er liten strømføring pga liten forskjell på flo og fjære. Fjorden har stor trafikk med bla. supertankere til oljeraffineriet, frakt av farlig gods og containere, ved siden av yrkes- og fritidsfiskere, lystbåter, ferger og cruiseskip. Med andre ord er dette en fjord med relativ høy risikofaktor.

Oslofjorden en naturperle med et meget høyt biologisk mangfold både over og under havflaten. Fjorden har høy verdi som fritids- og rekreasjonsområde for et par millioner mennesker. I tillegg er den et gedigent matfat.

«Tenk om det hadde vært en supertanker og ikke en mindre skute med «bare» 800tonn tungoljeombord som hadde forurenset fjorden! Husk at også det umulige kan skje,» sier Ragnhild Trosby, styremedlem i Naturvernforbundet i Vestfold. Skadeomfanget er det for tidlig å si noe om, oppryddingen vil ta flere uker.

Naturverforbundet mener det er svært høyt forbedringspotensiale for beredskapen i fjorden:

  • Lostjenesten må styrkes og nye rutiner innarbeides. Losplikt lengre ut i åpent farvann, losplikt også for mindre fartøy som har tungolje eller farlig gods. Spesielt viktig i sårbare områder av fjorden.

  • Beredskapen mot akutt forurensing må styrkes med bedre og mer effektivt utstyr

  • Båter og utstyr må være raskt operative.

  • Revurdere planer om å sprenge bort grunner i Nasjonalparkområdet.

En bedre beredskap vil også være økonomisk lønnsomt.

Naturvernforbundet følger situasjonen tett og håper det er mulig å begrense skadene selv om det nå ser svart ut. 

Naturvernforbundets generalsekretær, Jan Thomas Odegard kommenterte saken på NRK 21. februar (39 minutter inn i klippet).