Ønsker vi mer motorferdsel i utmarka?

Stortinget skal vurdere om loven om motorferdsel i utmark skal liberaliseres for å åpne for morokjøring i utmarka. 75 % av befolkningen er imot en slik utvikling. Natur- og friluftsorganisasjonene i Vestfold har skrevet et brev til våre stortingsrepresentanter og stilt spørsmål ved om tilrettelegging for mer motorferdsel i utmark er et tidsriktig valg.

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Vestfold er en paraplyorganisasjon for natur- og friluftsorganisasjonene i Vestfold. Organisasjonen stiller i et brev til stortingsrepresentantene fra Vestfold spørsmål om hvorfor de eventuelt vil vedta en lovendring som 75 % av befolkningen er imot. Undersøkelser fra Norsk Gallup viser at tre firedeler av befolkningen er imot mer motorferdsel i utmarka.

Vestfold er ikke noe stort snøscooterfylke, men vi har en stor og økende utfordring med alle 4- hjulinger (ATV). Det har blitt stadig flere av disse, både registerte og uregistrerte som tar seg frem i vårt sti og løypenett og ellers i utmarka.

Ønsker vi et «friluftsliv» som er preget av støy og eksos eller ønsker vi å ta vare på den unike verdien «ferdsel, med kroppen som motor,» i naturen representerer?

En passiv livsstil truer folkehelsen. Nesten tre fjerdedeler av befolkningen oppgir fotturer i skog og mark som deres viktigste form for aktivitet. Er det da klokt å åpne for at også ferdsel i skog og mark kan gjøres uten bruk av muskelkraft?

Hvis motorisert trafikk i skog og mark ikke skal bli fullstendig lovløst, trenger vi betydelig tilrettelegging, kontroller, og holdningsskapende arbeid. Er det riktig å bruke mye offentlige ressurser på å legge til rette for motorisert moro ?

Klimatrusselen er en av vår tids største utfordringer. Er det klokt å åpne for nye motoriserte aktiviteter, som ikke har nytteeffekt?

Dette er blant spørsmålene som stilles i brevet til stortingspolitikerne. FNF representerer 20 000 medlemmer i Vestfold.