Påklager utslippstillatelse til Sandefjordsfjorden

Pronova, produsent av legemidler og kosttilskudd, har fått tillatelse av KLIF til å doble sine utslipp til Sandefjordsfjorden. Norges Naturvernforbund har i samarbeid med lokallaget i Sandefjord og fylkeslaget i Vestfold påklaget utslippstillatelsen. Bakgrunnen for klagen er den alvorlige forurensningssituasjonen lokalt i Sandefjordsfjorden og i hele ytre Oslofjord.

Det har i flere år blitt dokumentert synlig fettutslipp i Sandefjordsfjorden med tilgrising av strender, båter og brygger. KLIF ga i 2004 endret utslippstillatelse til Pronova med forutsetning om at utslippene skulle reduseres fra 2007. I følge Pronovas egne rapporter er denne forutsetningen brutt hvert eneste år etter 2007 med flere avvik og akuttutslipp. Det er også påvist feil og mangler etter en rekke tilsyn utført av KLIF. Det er dermed ikke unaturlig å knytte observasjonene av forurensning i fjorden til denne bedriften.

I klagen, som ble sendt til KLIF 31. januar 2011, legges det vekt på at Sandefjordsfjorden er forurenset. Skal situasjonen bli bedre, må utslippene heller reduseres enn økes. Utslipp av partikler og næringssalter medvirker til den mye omtalte sukkertaredøden i Skagerak og Ytre Oslofjord. Tareskogene er viktige for fisk og annet biologisk mangfold i havet.

Økning i utslippstillatelse i en situasjon hvor bedriften bryter tidligere utslippstillatelser, gir et signal om at forurensning lønner seg og at forurenser ikke betaler.