Protokoll fra årsmøte 2021


Årsmøtet ble avholdt onsdag 25. mars 2021 kl. 18.00 i en kombinasjon av oppmøte på Knut, Storgaten 15 og digigtal løsning.

1. Godkjenning av møteinnkalling
Innkalling til årsmøtet er foretatt ved brev (epost) til våre medlemmer og publisering på vår Facebook-side. Utsendelsen foretatt av Norges Naturvernforbund. Møteinnkallingen godkjent.

2. Valg av møteleder og underskriving av protokoll
Dag N. Kristoffersen ble valgt til møteleder.
Einar Winther og Stine Paulsrud Haugen ble valgt til å underskrive protokollen.

3. Årsberetning
Styrets årsberetning ble godkjent med mindre justeringer .

4. Årsregnskap
Styrets regnskap for 2020 godkjent med et resultat på kr. 3248.06
Samlet kapital pr. 31.12.20 utgjorde kr. 16115.27

5. Valg av styre
Valg var forberedt av og ble ledet av Ragnhild Trosby. Følgende ble valgt for arbeidsåret 2021/2022:

Dag N. Kristoffersen, leder (1 år)
Unni Eriksen, sekretær (ikke på valg)
Einar Winther, kasserer (2 år)
Rolf Andersen, styremedlem (2 år)
Petter Jørgen Omtvedt, styremedlem (ikke på valg)
Stine Paulsrud Haugen, styremedlem (ikke på valg)
Ragnhild Trosby, styremedlem (ikke på valg)
Øyvind Wistrøm (2 år)
Liv Marit Meyer Petersen (2 år)
Solvår Nesbakken (2 år)

6. Landsmøtedelegat
Stine Paulsrud Haugen er utpekt til å være delegat på landsmøtet 23. – 24. april

7. Foredrag
Etter årsmøtet holdt biolog, forfatter og forskningsjournalist Erik Tunstad digitalt foredrag om betydningen av biologisk mangfold.

 

Horten, april 2021

Einar Winther og Stine Paulsrud Haugen