Sats på jernbanen, ikke i tillegg til motorveier, men i stedet for!

I Vestfold er det enighet om å satse på jernbanen. Der stopper enigheten, for mens de fleste politiske partiene vil ha breiere og raskere veier, helst før jernbanen bygges ut, vil Naturvernforbundet at det skal satses tungt på jernbanen, ikke på veiene. Onsdag 24. september deltar Naturvernforbundets samferdselsekspert i samtale med fylkesordfører Per-Eivind Johansen på Norsk jernbaneklubbs medlemsmøte.

Naturvernforbundet mener at satsing på jernbane kan være et godt virkemiddel for å redusere klimagassutslippene, men bare hvis det samtidig blir mer tungvint å kjøre bil og lettere å gå, sykle og kjøre kollektivt samt at det bygges tett rundt kollektivknutepunktene. Når staten bruker mye penger på jernbaneutbygging, må kommunene forpliktes til å følge opp med en arealpolitikk som sørger for økt kundegrunnlag til jernbanen.