Skal ta vare på Blåbåndvannymfer

Horten kommune har særlig ansvar for å ta vare på Blåbåndvannymfen, en art som stiller store krav til sitt leveområde og er truet. Den har sitt leveområde i Borrevannet naturreservat.

Visste du at Horten kommune har en art de har særlig ansvar for å ta vare på? Den heter Blåbåndvannymfe, og er en art som stiller store krav til sitt leveområde. Dette fortalte Tore Rolf Lund, tidligere miljøvernsjef i Horten kommune, på et møte Naturvernforbundet arrangerte i november.

Blåbåndvannymfe finnes gjerne ved små elver eller kraftige bekker som renner gjennom jordbrukslandskap med leirgrunn. Ofte kan den trives selv om jordet er dyrket helt ned til leveområdet. Den vil helst ha åpne kantsoner, da både larvene og de voksne vannymfene liker sol og varme. Dersom kantsonene vokser igjen med busk og kratt, forsvinner også blåbåndvannlarvene. De voksne insektene sitter gjerne på vannplanter og soler seg eller de patruljerer opp og ned vassdraget på jakt etter insekter. Arten skilles fra den mer vanlige blåvingevannymfe ved den mørke blå stripen på vingen.

Borrevannet naturreservat er et livsområde for Blåbåndvannymfen, men dessverre er den i sterk tilbakegang.

Les mer om Blåbåndvannymfen her