Skogkur 2030

I 2022 lanserte Naturvernforbundet, i samarbeid med WWF, Sabima og Natur og ungdom, en rapport og strategi som viser hvordan Norge kan oppfylle egne skogvernforpliktelser innen 2030.

I lys av NRKs artikkelserie om skogbrukets feilslåtte forvaltning- og høstingsmetoder kan det være lurt å trekke frem rapporten «Skogkur 2030 – Siste sjanse for gammelskogen», redigert av Vestfolds egen Trude Myhre.

Viktige poeng er å innføre uavhengig kartlegging, slik at skognæringen ikke lenger skal være sin egen kontrollør. Andre mål og strategier er at lovgivningen som beskytter naturen skal likestilles og håndheves på samme måte som annet lovverk.

Les mer om rapporten og last den ned HER.