Snakker om miljø, men planlegger for mer bilbruk

Planarbeidet for nye transportløsninger i Tønsbergregionen er i hovedsak innrettet mot å lage nye bilveier. Samtidig er det vedtatt at planarbeidet skal føre til at all vekst i trafikken tas med sykkel og kollektivtransport. Naturvernforbundet i Vestfold peker i en uttalelse på spriket mellom konkrete planer for nye og dyre bilveier og mangel på konkrete mål for satsing på sykkel og kollektivtransport.

Planleggingen av nye transportløsninger i Tønsbergregionen har hittil i hovedsak vært fokusert på ny bilvei mellom Nøtterøy og fastlandet. Konkrete eksempler på kollektiv- og sykkelløsninger er verken blitt visualisert eller diskutert. Derimot er konkrete eksempler på veiløsninger visualisert og diskutert i stort monn.

Vi har sett en kraftig skeivfordeling av planleggingsinnsatsen hittil og håper planleggingen heretter endres slik at utredning av kollektiv- og sykkelløsningene får første prioritet. Dersom veksten i trafikken skal tas med sykkel og kollektivtransport, slik det sies i planene, må ikke disse løsningene bli et vedheng som man finner plass til etter at man har utredet en firefelts vei for bil. Attraktive kollektiv- og sykkelanlegg kan ikke snirkles fram på alle andres premisser. De må gis prioritet i planarbeidet. Derfor forventer vi at planmyndighetene bruker de neste informasjonsmøtene til informasjon og diskusjon om hvordan effektiv kollektiv- og sykkeltrafikk kan få plass gjennom Tønsbergs gater og omland og hvordan de kan organiseres, finansieres, bygges og hvordan man skal sikre at disse løsningene blir mer attraktive enn privatbil.

Vi mener at planprogrammet, som nå har vært på høring, må endres i så stor grad at et nytt offentlig ettersyn er nødvendig før det kan vedtas.

Her kan du lese hele uttalelsen til planprogrammet.