Utslippene av klimagasser kuttes lokalt

Vi kan kutte utslippene av klimagasser i hver Vestfoldkommune med 40 % innen 2020 og nesten 100 % innen 2050. Vi må alle bidra, men det forutsetter at kommunepolitikerne legger grunnlaget.

Trafikk
Den største direkte utslippskilden til klimagasser i Vestfold er trafikk. Hele 70 % av reiser til og fra jobb i Vestfold skjer med bil. Manglende korrespondanse, busser som står i bilkø, krokete og seine kjøreruter gjør at bussen for mange er lite fristende. Men det behøver ikke være slik. I mange små og store byer i Europa er bussen punktlig og rask og har korrespondanse uten ventetid. For samfunnet er kollektivtrafikk biligere og mer effektivt enn arealkrevende, støyende og forurensende veianlegg. I Vestfoldbyene er mangfoldige tusen kvadratmeter verdifullt areal beslaglagt av grå parkeringsplasser. Sveitsiske Schaffhausen, en by på størrelse med Tønsberg, har etter en folkeavstemning stengt privatbilene ute fra sentrum. Handelen og livet i gatene blomstrer.

Arealplanlegging
I mange av vestfoldkommunene legges store handelssentra utenfor sentrum. Handelen spres, behovet for å kjøre bil øker og det blir vanskeligere å nå butikkene med buss. Nye, fine veieanlegg og store parkeringsplasser gjør det enklere og raskere å kjøre bil. Naturvernforbundet i Vestfold mener at store handelssentra ikke må legges utenfor sentrum. Kollektivtrafikken må rustes opp samtidig som en stor andel av parkeringsplassene omdisponeres til andre mer verdiskapende formål. Sentrumskjernen bør være stengt for biltrafikk med unntak for bevegelseshemmede, varetransport, utrykningskjøretøy og transport i forbindelse med vedlikehold og anleggsarbeid.

Materialbruk
Hvilke materialer vi velger når vi skal bygge, har stor betydning. Materialer som aluminium, stål og betong er svært energikrevende å produsere og står for store klimagassutslipp. Tre er et godt eksempel på det motsatte. Moderne treteknologi gjør det mulig å bygge moderne hus og forretningsbygg i mange etasjer.

Energibruk
Hvilken type energi vi bruker og hvordan vi bruker den er avgjørende. Sola er en undervurdert energikilde i Vestfold, fylket med flest soldager i Norge. Moderne solfangere som varmer opp vann til oppvarming og tappevann (ikke solceller) kan dekke minst 30 % av energibehovet i mange hus og institusjoner. Varmepumper kan hente billig og miljøvennlig energi i luft, bergggrunn og sjøvann. Ved og trepellets er andre fornybare energikilder som kan kombineres med sol og varmepumper.

Strøm trenger vi til mer krevende oppgaver enn til oppvarming. I nær framtid vil vi få behov for mye strøm til en raskt voksende park av elbiler og elektriske busser. Vannkraft vi sparer kan også brukes til energikrevende industriprosesser. Å bruke strøm til oppvarming er som å koke lapskaus på indrefilet!

Lokal produksjon og foredling
Transport av varer står for en stor del av klimagassutslippene. Mer bruk og foredlig av lokale landbruksvarer vil kunne redusere dette transportomfanget og bidra til økt næringsutvikling og verdiskaping lokalt. I Vestfold har dessuten de fleste store hager rundt husene sine. Det skal ikke mange kvadratmeter hagejord til for å dyrke både frukt og grønnsaker, kanskje til og med gi plass til noen høner. Kommunene bør opprette hagekonsulenter som kan stimulere til at hagene blir mer enn grønne plener! Skolene kan opprette skolehager og gi barna mulighet til å oppleve gleden ved å dyrke sin egen mat.