Velkommen til årsmøte i Vestfold 2022

Tid: Torsdag 03.03.2022 kl: 18:00 Sted: Møtet blir digitalt på zoom.

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/88474387137?pwd=VzFkVXlML0lCYXhGMjZHWnJhME8wQT09

Ta kontakt om du ønsker bistand til å delta digitalt: eb@naturvernforbundet.no

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuellt

Naturvernforbundets vedtekter § 9-7.1: ”Årsmøtet er lokallagets høysete myndighet. Det avholdes hvert år innen utløpet av mars måned og alltid slik at fristene for innsending av saker til fylkeslagenes årsmøte kan overholdes.” Og § 9-7.2. ”Innkalling må være medlemmene i hende senest to uker før årsmøtet.”

Sak 3 Årsmelding
Årsmelding ligger vedlagt.
Forslag til vedtak: Fremlagt årsmelding godkjennes

Sak 4 Regnskap
Regnskap ligger vedlagt.
Forslag til vedtak: Regnskap godkjennes og budsjett vedtas som framlagt.

Sak 6 Valg
Forslag til styre
Leder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:

Forslag til valgkomité
Leder for komiteen:
komitemedlem:
Komitemedlem:

Forslag til revisor:

Representanter til landsstyremøtet 22-24 april 2022:

Sak 7 Eventuelt og innmeldte saker

Miljøvennlig hilsen
Christopher C. Gallaher
Styreleder Naturvernforbundet i Vestfold