Velkommen til humlekurs

Bevaring av humla er et spørsmål om bevaring av biologisk mangfold. I juni inviterer Naturvernforbundet i Horten til humlekurs.

Forsvinner humlene vil det få alvorlige konsekvenser for en rekke arter. Bevaring av humla er derfor et spørsmål om befaring av biologisk mangfold. Humlene er en av våre viktigste pollinatorer som bestøver svært mange plantearter, og er viktig i matproduksjonen for både dyr og mennesker. Pollinering er beregnet til å ha en årlig verdi tilsvarende rundt 1300 milliarder norske kroner på verdensbasis (Gallai mfl. 2009).

Naturvernforbundet i Horten har over lengre tid hatt fokus på humlene betydning, og har gjennomført flere ulike kurs. Fra fagkurs til humlevennlige blomster og bygging av humlekasser.

2. juni er det kurs med et spennende program og med kunnskapsrike og kreative kursholdere. Synnøve Borge har skrevet flere barnebøker om insekter og Monica Marcello er leder av La Humla Suse og vil bidra med kreative oppgaver. 

Påmeldingsfrist:
27. mai

Kontaktperson:
Liv Marit Meyer Petersen
Mail: livmarit.m.petersen@gmail.com- Mobil: 952 70 567

PROGRAM

Kl. 11.00
VELKOMMEN
Presentasjon av kursholderne og kursdeltagerne

HVEM ER HUMLENE?
Fortellingen om humleåret
Lunsj – Vikingsuppe

Kl 12-14
LÆRE FIRE HUMLEARTER
Vi tegner «humlesnømenn» og spiller humlespill

UT Å FANGE HUMLER
Bestemme dem og bruk av håv og samleglass

Kl 14-15.45:
HUMLEVEILEDER FOR BARNEHAGER
Praktiske pedagogiske muligheter

LÆR Å TOVE EN HUMLE I ULL

Kl 15.45:
HVORDAN HJELPE HUMLENE?
Gode og praktiske tips som kan gjøre en forskjell

ARRANGØREN
Naturvernforbundet er en demokratisk og medlemsbasert organisasjon som engasjerer aktive natur- og miljøvernere. Naturvernforbundet i Horten jobber med et bredt spekter av saker. Bevaring av det biologiske mangfoldet er en hovedsak, og vi har som mål å engasjere flest mulig til innsats.

FOREDRAGSHOLDERNE
Monica Marcella er utdannet kunstner fra Kunsthøyskolen i Bergen og har laget verk på samtidskunstarenaen og drevet med tverrfaglig formidling gjennomdynket av kjærlighet til dyrelivet gjennom 20 år. Hun er nå styreleder og prosjektansvarlig i organisasjonen La Humla Suse og studerer zoologi ved NMBU. Monica brenner for sanselig tilnærming og innlevelse når hun skal formidle kunnskap om insektsfaunaen. Nysgjerrighet er viktig, empati er enda viktigere.

Synnøve Borge jobber frilans som forfatter og formidler med skolebesøk i Ås kommune, Viken og Innlandet i regi av Den Kulturelle Skolesekken. Hun har forfatterutdanning fra Norsk Barnebok Institutt og er lektor i pedagogikk. Har gitt ut lærebøker og barnebøker om dyr: Brunlangøre, Ravn, Kongeøyenstikker, Steinhumle, Salamander, Jerv, Ekorn og Grevling.