Venstres miljøpris til Alexandra Hauge

Alexandra Hauge, mangeårig leder i Naturvernforbundet i Sandefjord, ble mandag 6. juni tildelt Vestfold Venstres miljøpris for 2011. I begrunnelsen la partiet blant annet vekt på Hauges iherdige kamp for vern av strandsonen, men også hennes innsats mot utslipp av kjemikalier fra Torp flyplass og for opprydding av sjøbunnen i Sandefjordsfjorden.

Fylkesleder i Vestfold Venstre, Hilmar Flatabø, roste Alexandra Hauge for hennes 25 år lange og iherdige innsats i Naturvernforbundet. «For Vestfold Venstre er det viktig å gi skryt til mennesker som i vårt fylke har gjort og gjør en stor jobb for bevaring av vestfoldnaturen. Årets prisvinner, Alexandra Hauge er en slik person… Vi ser dessverre at sterke utbyggere med gode kontakter ofte av og til får det som de vil, men da er det enda viktigere at Vestfold fylke har slike personer som Alexandra Hauge representerer, til å kjempe imot. For oss skal du vite at vi er svært glad for det arbeidet som du har lagt ned her.«

Flatabø fastslo videre at Vestfold hadde vært et fattigere fylke uten øyer, strandsone, skog og våtmarker som vernes og tas vare på. Alexandra Hauge har vært en viktig bidragsyter til å ta vare på disse verdiene. «Et demokrati har behov for tydelige stemmer. Årets prisvinner er en slik tydelig stemme, og det er derfor Vestfold Venstre velger å tildele årets pris til Alexandre Hauge.»

Naturvernforbundet i Vestfold slutter seg til rosen fra Vestfold Venstre og gratulerer Alexandra Hauge med prisen!

Her kan du lese talen fra Vestfold Venstre