Vestfold kan bli størst på økologisk andelslandbruk i løpet av de neste 3 åra

Dersom Naturvernforbundet i Vestfold får det som det vil, kan Vestfold få flere økologiske andelsgårder enn noe annet fylke i Norge.

Naturvernforbundet i Vestfold har nylig startet pilotprosjekt med andelslandbruk på Holt gård i Undrumsdal.

– Visjonen er fem nye slike økologiske andelsgårder i Vestfold de kommende tre åra, sier prosjektleder Lone Charlotte Haugland.

Haugland bruker foreløpig fritida si på å administrere de over 50 betalende andelshaverne som per idag eier en del av produksjonen ved Holt gård. Men dersom prosjektet blir tildelt bygdeutviklingsmidler fra Fylkesmannen kan prosjektet utvides betydelig.

I samarbeid med Småbrukarlaget i Vestfold og OIKOS Økologisk Norge er det søkt om rundt 180 000 kroner.

Bonden på gården Roar Lefsaker er ikke redd for at denne type drift skal skape merarbeid i form av administrasjon for ham, ettersom dette er noe Naturvernforbundet og andelseierne tar seg av selv.

– Klart det blir noe ekstra møtevirksomhet i forbindelse med planlegging, men jeg får jo i grunn et oppdrag og en økonomisk ramme for hva vi kan investere. Og resultatet blir andelshaverne sitt, så sånn sett deler vi på ansvar og risiko her.
Gjør vi en dårlig jobb mister vi sikkert andelshavere, gjør vi en god jobb kommer det kanskje flere, sier bonden.

Lone Charlotte Haugland forteller at det er både småbarnsfamilier, eldre og single som har meldt sin interesse for å eie sin helt egen del av gårdsproduksjonen.

– Når man bor i byer savner man kontakt med naturen. Man blir så fjern fra den rytmen. Naturvernforbundet er opptatt av at maten også blir kortreist, og det kjennes godt å kjenne bonden som produserer maten din, sier prosjektlederen.

Artikkelen er kopiert fra NRK Vestfold 08.04.13