Vet parksjefen noe ingen andre vet?

Naturvernforbundet er bekymret over forvaltningen av naturen. La Utsikten forbli i kommunens eie til viktig kartlegging av biologisk mangfold er ferdig.

Parksjef Sven-Erik Pettersen vil overdra eiendommen Utsikten kostnadsfritt til Falkensten bruk ved Trond Schmidt. Begrunnelsen er at området ikke har noen økonomisk verdi for oss innbyggere, vi kan uansett gå på tur der dersom Schmidt og hans etterkommere legger til rette for det, og det har ingen miljøkonsekvenser at området blir privatisert. Hvordan kan Pettersen vite det?

KARTLEGGING AV ARTSMANGFOLD

Trettende juli i år fikk vi som innbyggere bli med Gjengangeren inn i den fantastiske naturen i kommunens nordlige områder. Der møtte vi biolog Hallvard Holtung. En entusiastisk fagmann, med hjerte for natur og kunnskap om hva som må tas vare på for framtida. Sårbare arter skulle kartlegges og metoden som skulle tas i bruk var unik. Horten var foregangskommunen. Kartleggingen var bestilt av våre folkevalgte, men hvorfor gikk de over bekken etter vann når de kunne gått inn på kontoret til parksjef Sven-Erik Pettersen? Det ser ut til at det er han som sitter med den beste kompetansen på miljøområdet.

Eller er det slik? Kanskje vi skal tørre å stole på at det er biologen som sitter på kompetansen? Han som berømmet Hortens politikere for å ville ha på plass riktig kunnskap før vedtak om videre naturforvaltning blir fattet.

VERN AV TRUEDE ARTER

Naturvernforbundet er bekymret. Vi mener at det er for lettvint å føre saksframlegg om hvordan vi skal forvalte naturen våre etterkommere blir avhengig av uten å ha fakta på bordet. Vi har ikke råd til at det skal være nok å synse, det må kunnskap til. Ifølge FNs Naturpanel er over 2000 arter utrydningstruet i Norge. Dersom noen av disse artene befinner seg i områdene rundt Utsikten, burde det være uproblematisk å få til et såkalt «Frivillig vern». Det vil ikke være tilfellet om området nettopp er avhendet til en privat eier. 

Naturvernforbundet ber politikerne i hovedutvalget for klima, miljø og kommunalteknikk om å innstille på å avvise administrasjonens innstilling i møtet 7. september. La området ligge i ro og fred til kartleggingsarbeidet er gjort og rapporten foreligger. 

 

Naturvernforbundet i Horten
Unni Elisabeth Eriksen