Vi må ta vare på naturen for framtidens barn

Naturvernforbundet ber Hovedutvalget for klima, miljø og kommunalteknikk om å avvise administrasjonens innstilling om å gi Utsikten til Falkensten bruk.

Naturvernforbundet i Horten har sendt en anmodning til Hovedutvalget for klima, miljø og kommunalteknikk (HKMK) om å avvise administrasjonens innstilling om å overdra naturområdet Utsikten vederlagsfritt til Falkensten bruk på sitt møte kommende mandag. Sekundært ber vi utvalget og også kommunestyret om å vente til kartlegging av det biologiske mangfold i kommunens nordre områder er ferdig. 

Artskartlegging må ligge til grunn når natur skal forvaltes

Kommunestyret har bestilt en kartlegging av det biologiske mangfoldet. I juli ble det startet opp. Det er et langt lerret å bleke før hele kommunen er kartlagt, men det vil være merkelig, uforståelig og selvmotsigende om et salg av områder der kartlegging pågår. Vi kan ikke se en eneste logisk grunn til å avhende området. Det eneste riktige er å beholde det i vårt felles eie. Vi kjemper en kamp mot tidens store urverk når det gjelder å ta vare på naturen for framtidens barn. Kartleggingen er oppstarten på et stort arbeide. Målet er  basere all forvatning av natur på kunnskap.

Kommunens saksbehandler er parksjef Sven-Erik Pettersen. Han vil overdra eiendommen Utsikten kostnadsfritt til Falkensten bruk ved Trond Schmidt. Begrunnelsen er at området ikke har noen økonomisk verdi for oss innbyggere, vi kan uansett gå på tur der dersom Schmidt og hans etterkommere legger til rette for det, og det har ingen miljøkonsekvenser at området blir privatisert. Vi forstår ikke hvordan Pettersen kan vite det.

Les innstillingen her: Sak i HKMK

Horten kan fortsatt være en foregangskommune

Trettende juli i år fikk vi som innbyggere bli med Gjengangeren inn i den fantastiske naturen i kommunens nordlige områder. Der møtte vi biolog Hallvard Holtung. En entusiastisk fagmann, med hjerte for natur og kunnskap om hva som må tas vare på for framtida. Sårbare arter skulle kartlegges og metoden som skulle tas i bruk var unik. Horten var foregangskommunen. Kartleggingen var bestilt av våre folkevalgte, og nå ber vi dem stole på at det er biologen som sitter på kompetansen. Vi må i alle saker om naturforvaltning ha et best mulig grunnlag på bordet før vedtak fattes.

Naturvernforbundet er bekymret. Vi mener at det er for lettvint å føre saksframlegg om hvordan vi skal forvalte naturen våre etterkommere blir avhengig av uten å ha fakta på bordet. Vi har ikke råd til at det skal være nok å synse, det må kunnskap til. Ifølge FNs Naturpanel er over 2000 arter utrydningstruet i Norge. Dersom noen av disse artene befinner seg i områdene rundt Utsikten, burde det være uproblematisk å få til et såkalt «Frivillig vern». Det vil ikke være tilfellet om området nettopp er avhendet til en privat eier. 

Naturvernforbundet ber politikerne i hovedutvalget for klima, miljø og kommunalteknikk om å avvise administrasjonens innstilling i møtet 7. september. La området ligge i ro og fred til kartleggingsarbeidet er gjort og rapporten foreligger.