Vil bevare artsrikdommen i Horten

Naturvernforbundet i Horten inviterer folk som har et felles ønske om å ta vare på naturen til foredrag, samtale og deling av kunnskap. Målet er å skape engasjement og en opplevelse av at det nytter å engasjere seg for bevaring av artsmangfold. Første møte er 17. oktober på kafe Knut i Storgata.

I mai kom det en rapport fra Det internasjonale naturpanelet (IPBES) som viser at tapet av naturmangfold er økende, noe som vil ha alvorlige konsekvenser for mennesker verden rundt. Betydelige arealer er i de senere år omdisponert fra natur og landbruk til infrastruktur, boliger og næring. Sammen med klimaendringer og problemer i viktige økosystemer som eksempelvis Oslofjorden, betyr dette at naturen rundt oss står i fare for store tap av artsmangfold. 

Denne utviklingen vil Naturvernforbundet i Horten snu. Gjennom møteserien «Artsmangfold, naturvern og motivasjon» som starter opp i høst, ønsker vi å samle folk som har et felles ønske om å ta vare på naturen til foredrag, samtale og deling av kunnskap. Målet for samtalene er å skape en opplevelse av at det nytter å engasjere seg. 

I det første møtet torsdag 17. oktober vil vi ha en gjennomgang av kommunens 16. verneområder, formålet med vern av disse, bestemmelser og lovverk. Etterpå blir det dialog om betydningen av naturmangfoldet og konsekvenser av redusert artsmangfold. I de videre møtene skal vi gå nærmere inn på de enkelte verneområdene. 

Det andre møtet er torsdag 21. november. Møtested begge dager er kafe Knut i Storgata fra kl.18.00 til ca. 20.00.

Se Facebookarrangement her