Vil restaurere Goksjø

Naturvernforbundet i Sandefjord jobber for å snu utviklingen i et av kommunens mest populære vann. 30. november ble det holdt et kommunalt møte for å diskutere hvordan.

Medlem Vivi Ann Waggestad melder om et vellykket arrangement etter Naturvernforbundet i Vestfolds styreleder organiserte et åpent møte om tilstanden i Goksjø i Sandefjord, holdt på Pukkestad Gård i regi av kommunen.

Temaet var oppblomstringen av blågrønne alger (cyanobakterier) som har blitt et stort problem i Goksjø de siste årene.

De fikk interessante og konstruktive innlegg fra en engasjert ordfører (Bjørn Ole Gleditsch), fylkesstyreleder Christopher Gallaher fra Naturvernforbundet i Sandefjord, Skogbruksjef Ingar Aasestad og ingeniør Jessica Birkeland fra Sandefjord kommune. Og avslutningsvis et lite innlegg fra leder i Sandefjord Turistforening, Ragnar Standal.

Hovedbudskapet fra møtet er at man må samarbeide på tvers av kommunen, grunneiere og interesseorganisasjoner slik at økosystemet kan gjenfinne balanse. Erfaringer fra andre vann viser at samarbeid og forente krefter kan gi positive resultater.

Det bør settes fart i prosjekter/tiltak som kan bidra til forbedring av vannkvalitet, både fra landbruket, grunneiere og andre organisasjoner.

Første konkrete prioriteringssak blir å søke midler for bunngarnfiske og opptak av karpefisken som forringer annet fiske- og planteliv. Klara Vatten i Sverige har god kompetanse på det.

Det er mange hensyn som må tas, men med samlede krefter kan Goksjø bli friskmeldt og fortsette å være det fine og viktige rekreasjonsområdet med bading, fisking og friluftsliv som så mange setter pris på.

Bildekred. og rapport, Vivi Ann Waggestad