Vil stoppe oljeboring i Arktis

– Norge må skrinlegge planer om oljeboring i Arktis, sier Stine Paulsrud Haugen fra Naturvernforbundet, initiativtaker til en markering mot klimaødeleggelser

Naturvernforbundet i Horten skal ha en markering mot klimaødeleggelser og oljeboring i Arktis 3. november, dagen før miljøbevegelsens klimasøksmål mot staten blir prøvd for Høyesterett. Markeringen støttes av en rekke miljøorganisasjoner og politiske partier. 

–  Vi skal holde en lysmarkering som støtte til søksmålet som Greenpeace og Natur og Ungdom har reist mot Staten, fordi de ønsker å drive oljeboring i Arktis, sier Stine Paulsrud Haugen, styremedlem i Naturvernforbundet i Horten og initiativtaker til markeringen.

Hun engasjerer seg for klima fordi hun ser hvor alvorlige konsekvenser klimaendringene allerede har fått og vil få. – Skogbranner, større og hyppigere stormer, oversvømmelser og tørke vil føre til en økende flyktningestrøm fra land hvor det etterhvert vil bli ubeboelig. Forbrenningen av olje og gass er hovedårsaken til utslippene til atmosfæren som fører til disse klimaendringene. Det er grunnen til at jeg støtter søksmålet mot Staten. 

Les også: Norges ansvar i klimadugnaden

Bakgrunnen for søksmålet, kalt Folkets klimasøksmål er at staten ved Olje- og energidepartementet vil tildele ti nye lisenser for oljeboring i Barentshavet, lenger nord og lenger øst enn noen gang tidligere. I oktober 2016 saksøkte Greenpeace og Natur og Ungdom den norske stat for tildelingen. Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet har senere blitt med som partshjelpere. Saken ble behandlet i lagmannsretten i fjor, og blir tatt til Høyesterett i år.

Klimasøksmål Arktis er Norges første klimarettsak. Den omhandler ti nye tillatelser til oljeleting i Barentshavet, som regjeringen tildelte oljeindustrien i juni 2016.

Les også: Olje- og energidepartementet holdt tilbake informasjon om oljeboring


Brudd på Parisavtalen

Naturvernforbundet mener at oljeboringen er klimafiendtlig og et brudd på miljøparagrafen 112. Oljeboring i Arktis må stanses for å overholde forpliktelsene fra Parisavtalen i 2015 om å kutte utslipp. Flere av oljelisensene er tildelt i de mest sårbare og verdifulle områdene i Arktis, deriblant innenfor iskantsonen. En oljeulykke i dette området kan bli katastrofalt. En seier i klimasøksmålet vil måtte føre til at regjeringen må trekke tilbake letelisensene.

Les også: Klima- og miljøbistand er avgjørende for verdens koronarespons

Effektivisering og reduksjon av forbruk
 

Naturvernforbundet arbeider for økt satsing på energieffektivisering i Norge og mener at potensialet for mer effektiv bruk av energien er stort. FNs klimapanel peker på det som helt nødvendig skal vi nå våre klimamål.Skal vi ta vare på naturen og redusere klimagassutslippene, er reduksjon av energiforbruket det viktigste vi kan gjøre.

 VALG 2021: Samlet krav for grønn sysselsetting

– Vi har oppmøte på Torget den 3. november klokken 18. Dag Nordbotten Kristofferen, leder i Naturvernforbundet her i Horten ønske velkommen. Deretter går vi sammen til paviljongen i Lystlunden, mens alle tenner lommelykter eller hodelykter. I Lystlunden blir det appeller av Besteforeldrenes klimaaksjon, SV og Naturvernforbundet.

Tidspunktet for tenningen av lys, klokken 18.14 henviser til at søksmålet tar utgangspunkt i Grunnlovens paragraf 112. Markeringen inngår i et landsomfattende arrangement. 

Norges Naturvernforbund, Horten Natur og Ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon, ØkoFuture, Klimasøksmål Arktis, Greenpeace, Spire er medarrangører for markeringen i Horten, og markeringen støttes av Extinction Rebellion Vestfold, Horten SV, MDG og Rødt.

Se Facebookarrangement her