Årsmøte 2023 Ytre Helgeland

Tid:    Torsdag 23. mars 2023 kl.18.00 – 19.30
Sted: Kulturbadet Bibliotek / Foajèen, Sandnessjøen

Årsmøtet i Natuvernforbundet i Ytre Helgeland blir i Kulturbadet biblotek/ Foajeen, Sandesjøen. Her skal styret velges og årmmeldingen og regnskapet behandles. Det er også mulig å komme med innsill til aktivitetsplanen i kommende periode. Fristen for innsendte saker fra medlemmene er 20. mars. Disse sendes skriftlig direkte til tonetoft1@gmail.com.

Saksliste

1         Godkjenning av innkalling. Valg av ordstyrer. Valg av referent.

2         Styrets årsmelding: Møtet åpner for kommentarer til årsmeldingen.

3         Styrets årsregnskap: Møtet åpner for kommentarer til årsregnskapet.

4         Saker fra styret: Aktivitetsplan (arbeidsprogram) for 2023. Det åpnes for innspill og debatt.

5         Innsendte saker fra medlemmene: Frist for innsendelse skriftlig: 20. mars. (Direkte til tonetoft1@gmail.com) Andre saker tas opp under pkt. 8, Eventuelt

 6         Valg av 3 nye styremedlemmer (evt. flere): Styreleder er også på valg. Ett medlem i styret er ikke på valg i år.

 7         Valg av utsendinger til fylkeslagets årsmøte den 18. mars i Bodø.  Alle medlemmer kan møte og har talerett, men kun de valgte delegatene har stemmerett. Det blir også mulig å delta på møtet på Teams.

 8         Eventuelt

Med hilsen

Tone Toft

Styreleder, Naturvernforbundet i Ytre Helgeland

Sakspapirer:

Last ned sakspapirer og referat fra årsmøte her: