Årsmøte lørdag 31. oktober 2020

Lørdag 31.10 kl 15 vert årsmøtet arrangert på Førdehuset. Vi tek omsyn til covid-19. Årsmøtepapir vert gått gjennom digitalt, men dei som ynskjer kan få utdelt desse på møtet. Årsmøtepapira vert også tilgjengeleg digitalt på denne sida i etterkant.

Årsmøtepapira vert også tilgjengeleg digitalt på denne sida i etterkant.