Avisinnlegg: Det skulle ikkje kunne skje

Oljekatastrofen i Mexicogulfen er ei av dei ulukkene som ikkje skulle kunne skje. Vi har då fått garantiar både frå oljeselskapa og politikarar. Så skjer det likevel trass I alle garantiane og lovnadene ,og vi står overfor ein katastrofe som ingen anar utgangen av. Tusenvis og kanskje millionar av liter olje renn ut i havet kvart døgn, og ingen ser ut til å vite korleis ein skal stoppe utsleppa.

Det skulle ikkje kunne skje