Avisinnlegg: La Engjadalselvi leve -Luster Småkraft!

Norges vassdrags – og energidirektorat (NVE) har sett foten ned for slik å hindre ei kraftutbygging i den vakre Engjadalselvi i Luster. Det er sjeldan at NVE seier nei til ein konsesjonssøknad for småkraft, skriv Jon Farestveit i eit avisinnlegg.

Avisinnlegg: La Engjadalselvi leve -Luster Småkraft!