Avisinnlegg: Senterpartiets utrydding av norsk natur

Liv Signe Navarsete og Sp, har i valkampen sagt klart ifrå at naturvern må vike for å få plass til større produksjon av fornybar energi. På heimesida deira står det med store bokstavar; Grønt og fornybart næringsliv. Senterpartiet påstår dei vil skape titusenvis av nye arbeidsplassar ved å bygge ut meir fornybar energi, og kallar den nye tidsalderen for den Grøne tidsalder.

Avisinnlegg: Senterpartiets utrydding av norsk natur