Avisinnlegg: Svar til Knut M Olsen Fylkesleiar Senterpartiet om klimautfordringane og naturvern

Knut M. Olsen seier i sin artikkel i dei fleste avisene i fylket at eg meinar at Senterpartiet vil utrydde norsk natur, og at eg går imot partiets politikk. Det siste kan han nok ha mykje rett i. Men det er på grunn av at dette partiet har endra haldning i den seinare tid, i alle fall i media om landskapet og artsmangfaldet, og om korleis vi skal forvalte naturen.

Avisinnlegg: Svar til Knut M Olsen Fylkesleiar Senterpartiet om klimautfordringane og naturvern