Avisinnlegg: Vindkraft for pengane, ikkje klimaet

Det er nedslåande at miljøvernministeren kan bli sitert i Bergens Tidende den 17 august på at Noreg er ei sinke i utvikling av vindkraft. Dette gir små håp til dei som arbeider nettopp med å stoppe dei vindturbinane som kvestar fuglelivet og industrialiserer store naturområde utan inngrep. NVE liggande 127 søknader om vindkraftkonsesjonar.

Avisinnlegg: Vindkraft for pengane, ikkje klimaet