Brev til Fylkesmannen om opparbeiding av skiløypetrase

Brevet gjeld opparbeiding av skiløypetrase i Bringelandsmarka, Hjelmelandsmarka og området kring Gjøset med skjeringar, grøfter og fyllingar i opp til 12 meter breie spor i urørd natur. Naturvernforbundet i Indre Sunnfjord hevdar at det var feil av kommunen å handtere skiløypa som ei meldingssak, og klagar med dette på denne framgangsmåten, fordi vi meiner resultatet er større inngrep enn det som er akseptabelt.

Brev frå Naturvernforbundet til Fylkesmannen: Klage på opparbeiding av skiløypetrase i Gaular kommu

Fotodokumentasjon av naturinngrep Langeland

Bakgrunnsnotat: Utbetring av langrennstrase – Langeland Ski- og fritidssenter

Brev til Gaular kommune frå Naturvernforbundet i Indre Sunnfjord

Brev frå Miljøverndepartementet: Countdown 2010 (stanse tapet av artsmangfold innen 2010)