Bydugnad i førde

Bli med på Bydugnad: Vakrare Førde!

oversikt Bydugnad Førde 10. Mai

Bli med på Bydugnad: Vakrare Førde!

Naturvernforbundet Sogn og Fjordane arrangerer i samarbeid med

Sunnfjord kommune, Førde industri- og næringssamskipnad og Førde pensjonistlag Bydugnad i Førde onsdag 10. mai frå 16-20.

For dei som vil stille under Naturvernforbundet si fane har vi fokus på sentrumsområdet, markert med «C» på vedlagt kart, med oppmøte og samlingspunkt på festplassen.

Det blir delt ut hanskar og sekkar, men ein må gjerne ta med anna ryddeutstyr som river eller liknande. Dugnaden avsluttes med lett servering.

Det er også eit tilbod til medlemmer om å delta på strandrydding under dugnaden frå båt, med fokus på strandområdet mellom Hornestunnellen og Bjørnsnestunnellen. Her er det krav om redningsvest, og båten har veldig begrensa med plassar så førstemann til mølla gjeld. Send ein epost til oyvindm@naturvernforbundet.no om deltaking på båt.

Meir info og påmelding finn du her:

https://app.checkin.no/event/55744/bydugnad%3A-vakrare-f%C3%B8rde