Dagens leiar i Dagbladet, 9. april 2012

Vi saksar frå Dagbladet, der redaktøren skriv at regjeringa må kunne si nei til deponering av gruveavfall i norske fjord: «Regjeringen bør lytte til miljømyndighetene. I nasjonale laksefjorder må det gå an å si nei. Norske fjorder har evighetens perspektiv og bør ikke byttes bort mot arbeidsplasser i et kortere perspektiv. Skal sjødeponi tillates, bør det stilles strenge krav til plassering, kjemikaliebruk og gjenbruk av fyllmasser, slik at påvirkningen minimeres. Klarer ikke industrien å etterkomme dette, har ikke prosjektene livets rett.»